Mäkitalo Asianajotoimisto Oy on 1.1.2023 lähtien Lieke Asianajotoimisto Oy
As of 1 January 2023 Mäkitalo Attorneys Ltd is Lieke Attorneys Ltd